Chat norge

Rated 3.99/5 based on 650 customer reviews

Bygginga av Norsk Jernverk i Mo i Rana var et resultat av de vedtaka som blei tatt på Stortinget i forbindelse med jernsaken. I 1946 begynte bygginga av jernverket, og i 1955 begynte drifta. Betingelsen var at det måtte brukes til sivile formål, men mest sannsynlig ble det brukt til å lage atomvåpen.

Norsk Hydro produserte tungtvann for eksport fra 1950-årene. Tiden mellom 1950 og 1970 var industriens gullalder i Norge.

Uenighet rundt den nye regjeringens tiltredelseserklæring førte imidlertid til et mistillitsforslag fire uker senere, også nå med SFs to representanter i vippeposisjon, denne gangen med støtte til Arbeiderpartiet og opprettelsen av en ny Gerhardsenregjering 25. Denne regjeringa blir sittende fram til stortingsvalget to år seinere, 13. Arbeiderpartiet mista seks mandater ved valget og den borgerlige sida gikk sammen om oppretting av Per Bortens regjering.

Denne regjeringa fikk sitte i seks år, gjenvalgt med ørliten margin i 1969, i et valg der Arbeiderpartiet økte til 74 mandater, men mislyktes med å danne regjering ettersom de to SF-representantene falt ut.

Gjenreisinga skulle være et felles løft og skulle føres parallelt med oppbygginga av en sterk industri.

Tønseth-rapporten, lagt fram sommeren 1963, viste at det fantes grove brudd på sikkerhetsforeskriftene i gruvedriften.

Mistillitsforslaget blei lagt fram av den borgerlige opposisjonen og fikk støtte fra SF. august 1963, en koalisjonsregjering med de fire partiene Høyre, Kristelig folkeparti, Venstre og Senterpartiet.

Arbeiderpartiet hadde et nært forhold til fagbevegelsen, med en velgerskare tilknytta Landsorganisasjonen (LO), og partiet lytta ofte til dem når politiske vedtak skulle fattes.

Arbeiderpartiet har tradisjonelt valgt inn LO-topper i sitt sentralstyre.

Leave a Reply